;
Tovább a jelentkezéshez


A Pannon Egyetem

SPORT ÉS TANULÁS PROGRAM címmel a regisztrációs héten pályázatot hirdet az egyetem hallgatói számára az aktuális félévre
 1. A pályázat célja: a Pannon Egyetem versenysportoló hallgatói számára az aktuális félévre a tanulmányaikhoz szükséges felzárkóztató, esélyegyenlőséget biztosító feltételek megteremtése.

 

 1. A pályázat résztvevői: a Pannon Egyetemre jelentkező, illetve már tanulmányaikat folytató hallgatók

 

 1. A pályázat kritériumai: A Sport és Tanulás Programba befogadás feltétele a pályázó sportoló versenyzői minősítettsége* és az adott sportág tanulmányi időszak alatti gyakorlásának biztosíthatósága.

*Minősítettség: a pályázatot megelőző évben – csapatjáték esetében minimum MBII; egyéni sportág esetében válogatottság, MEFOB 1-8. helyezés, OB 1-8. helyezés, nemzetközi torna 1-8. helyezés; illetve a MOB Héraklész Csillag Programban való érintettség.

 

 1. A Sport és Tanulás Programban résztvevő hallgatók jogai és kötelességei:

 • A hallgató a felvett tárgyait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, a tárgy oktatójával egyeztetve, kérelem nélkül, kedvezményes tanulmányi rend keretében teljesítheti.

 • A hallgató részt vehet a Pannon Egyetem által kiírt sportösztöndíj pályázatokon.

 • A hallgató kötelessége egyetemi versenyrendszereken eredményesen képviselni, PR célú rendezvényeken népszerűsíteni az Egyetemet.

 

 1. A pályázat benyújtása:

 • Korábbi STP tagként: az http://stp.sport.uni-pannon.hu/ oldalon belépve a már létező felületre, a „Név” alatti menüpontban az adatlap (eredmények) frissítése.
 • Új jelentkezőként: az  http://stp.sport.uni-pannon.hu/ oldalon a „Jelentkezés a programba” menüpont alatt található űrlap kitöltése.

 

 1. A pályázat benyújtásának határideje:

A szorgalmi időszak első hetének utolsó napja.

 

 1. A Bíráló Bizottság tagjai:

 • a Testnevelési és Sport Intézet igazgatója
 • mentortanárok – karonként egy-egy képviselő
 • a PEHÖK által delegált képviselő
 • a versenysportolók által delegált hallgató


Tovább a jelentkezéshez